Darmowa wysyłka od 145.99 PLN
MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU BUYAVA.PL

  1. Przedsiębiorstwo PHU DAR MAR Dariusz Marek z siedzibą w Żmigrodzie (kod pocztowy 55-140) przy ul. Krótkiej 2a (NIP 915-107-10-43; REGON: 932975272), prowadzące sklep internetowy pod nazwą „Buyava.pl” gromadzi od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i jest ich Administratorem. Firma reprezentowana jest przez Dariusza Marka. Administrator danych będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie (w związku z chęcią zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej sklepu https://buyava.pl). Będą one również wykorzystywane
    w ramach wykonywania obowiązków przedsiębiorcy wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. obowiązkami fiskalnymi, archiwizacją wystawionych na Państwa rzecz faktur i paragonów sprzedaży itp.), jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym, z zachowaniem zasad celowości i ograniczenia/minimalizacji. Administrator jest przy tym uprawniony by w określonych przypadkach przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (organom publicznym, np. sądom lub organom skarbowym) wyłącznie w zakresie realizacji nałożonych na niego obowiązków prawnych.  1. Działania firmy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami Administratora danych (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g), f) oraz j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Szczegółowy zakres obowiązków firmy jako Administratora danych definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza powołane wyżej rozporządzenie RODO, nadto także ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.  1. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą i istniejącymi wymogami ustawowymi. Są one przechowywane tak długo, jak wymagają tego odrębne przepisy ustawowe. Odmowa przekazania firmie informacji stanowiących Państwa dane osobowe może nie tylko utrudnić ale nawet całkowicie uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy będącej przedmiotem działalności firmy – w tym zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Buyava.pl .  1. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy rangi ustawowej. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami firmy (ww. Administratora danych), które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: buyava@vp.pl .  1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera
i bądź na bieżąco z promocjami

do góry